ده‌ها دانش‌آموز دختر از صنف دوازدهم در پکتیکا فارغ می‌شوند

ده‌ها دانش‌آموز دختر از صنف دوازدهم در پکتیکا فارغ می‌شوند

امروز ده‌ها دانش‌آموز دختر از صنف دوازدهم در پکتیکا فارغ می‌شوند. پکتیکا از جمله ولایاتی است که تعداد خیلی کمی از دانش‌آموز ان دختر مشغول فراگیری تعلیم هستند. الیاس وحدت والی پکتیکا گفت: " در تاریخ پکتیکا امروز برای...