۵۰ درصد از دانش‌آموزان مکاتب کابل تحت خشونت اند

۵۰ درصد از دانش‌آموزان مکاتب کابل تحت خشونت اند

براساس سروی یک مرکز تحقیقاتی در کشور گفته می‌شود که ۵۰ درصد از دانش آموزان مکاتب در کابل بیشتر از یکبار مورد ضرب و شتم معلم‌ها قرار گرفته‌اند.   به نقل از بی بی سی؛ بنا بر همین نظرسنجی، دست‌کم یکی از سه کودک مکتبی در...