دانشگاه آمریکایی کابل تعطیل شد

دانشگاه آمریکایی کابل تعطیل شد

در پی ربوده شدن دو استاد خارجی دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل، این دانشگاه فعالیت‌هایش را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد. دو استاد ربوده شده باشنده های آمریکا و استرالیا بودند. مسئولان دانشگاه آمریکایی کابل، با...