دانشمندان در چین پوست الکترونیکی ساخته اند

دانشمندان در چین پوست الکترونیکی ساخته اند

به نقل از چینا دیلی دانشمندان در چین موفق به ساخت پوست الکترونیکی شده اند که بعنوان یک دستگاه الکترونیکی پوشیدنی به سلامت فرد نظارت دارد.   این پوست همانند پوست انسان نرم ،نازک و قابل انعطاف است و فشار و گرما را حس...