دانشمندان روسیه موفق به ساخت مغز در شرایط آزمایشگاهی شدند

دانشمندان روسیه موفق به ساخت مغز در شرایط آزمایشگاهی شدند

دانشمندان آکادمی علوم پزشکی نیژنی نوگراد، موفق به ساخت بافت های مغز در شرایط آزمایشگاهی شدند. محققان برای رشد سلول از فن آوری انقلابی منحصربفرد خود استفاده نموده اند. به گفته سرپرست آزمایشگاه علمی-تحقیقاتی مرکزی نیژنی...