بوکوحرام ۸۲ دانشجوی دختر را از بند رها کرد

بوکوحرام ۸۲ دانشجوی دختر را از بند رها کرد

گزارش‌ها از نیجریه می‌رساند که گروه "بوکوحرام" ۸۲ دانشجوی دختر را از بند رها کرده است. بوکرام درست سه سال پیش حدود ۲۰۰ دانشجوی دختر را به اسارت گرفت و از این میان، ۸۲ دانشجوی دختر را به تازگی آزاد کرده است. با این وجود،...