جسد یک دانشجوی دختر در منطقۀ کمرکلاغ هرات یافت شد

جسد یک دانشجوی دختر در منطقۀ کمرکلاغ هرات یافت شد

جسد یک دختر که دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ طب دانشگاه هرات بود در منطقۀ "کمرکلاغ" دیروز (چهارشنبه) یافت شد. مهدی حدید، مسئول کمیتۀ امنیتی شورای ولایتی هرات با بیان این مطلب گفته است که این دختر ساکن اصلی ولسوالی "شیندند" بوده...