دانشجوی افغان عنوان بهترین دانشجوی قزاقستان را گرفت

دانشجوی افغان عنوان بهترین دانشجوی قزاقستان را گرفت

دانشگاه ملی قزاقستان ــ الفارابی عنوان فعال‌ترین دانشجوی خارجی این دانشگاه را برای یک دانشجوی افغان، اختصاص داد. این دانشگاه طی یک برنامه خاص، بسم‌الله تابان دانشجوی افغانستانی این دانشگاه‌ را به پاس فعالیت‌هایش با...