دانشجویان کلمبیایی در حمایت از صلح دولت با شورشیان راهپیمایی کردند

دانشجویان کلمبیایی در حمایت از صلح دولت با شورشیان راهپیمایی کردند

دانشجویان کلمبیایی در حمایت از صلح بین دولت و شورشیان فارک راهپیمایی کرده‌اند. در واکنش به رد توافقنامه مقدماتی بین دولت کلمبیا و گروه "نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا - فارک"، دانشجویان بیست و شش دانشگاه دولتی و خصوصی این...