دانشجویان هرات به کمک کودکان خیابانی این شهر شتافتند

دانشجویان هرات به کمک کودکان خیابانی این شهر شتافتند

دانشجویان سال اول دانشکده حقوق دانشگاه هرات امروز برنامه‌ای را به هدف کمک به کودکان خیابانی راه اندازی نمودند.   شاه آقا عتیقی یک تن از برگزار کنندگان این برنامه می گوید که در یک مراسمی در دانشگاه هرات، برای ۳۵ کودک...