دانشجویان ننگرهار طالبان وداعش را بر حکومت ترجیح دادند

دانشجویان ننگرهار طالبان وداعش را بر حکومت ترجیح دادند

ده‌ها تن از محصلین دانشگاه ننگرهار روز گذشته با برافراشتن پرچم‌های گروه طالبان، داعش و حزب اسلامی حمایتشان را از این گروه‌ها اعلام نمودند. آنان می‌گویند که از نظام جمهوری خسته شده‌اند و خواهان تشکیل یک امارت اسلامی...