دانشجویان معترض و صنف‌های خالی

دانشجویان معترض و صنف‌های خالی

اعتراض‌ها برای تعطیل شدن دانشگاه هرات در ماه رمضان، وارد دومین روز خود شد. دانشجویان دانشگاه هرات با برپایی تظاهرات در مقابل درب ورودی دانشگاه هرات مانع از رفت‌وآمد استادان و مسؤولان دانشگاه به داخل...