دانشجویان لیلیه‌ها چگونه کسب‌وکار راه بیاندازند؟

دانشجویان لیلیه‌ها چگونه کسب‌وکار راه بیاندازند؟

کار کردن در دوران دانشجویی می تواند به هزینه های شما کمک کند اما باید بدانید که کارهایی را انتخاب کنید که نیازی به سرمایه چندانی نداشته و به درس خواندن شما لطمه ای نزند. بیایید به شرکت هایی همچون مایکروسافت، دِل، نپستر و...