دانشجویان غور، شاهراه هرات_غور را مسدود کردند

دانشجویان غور، شاهراه هرات_غور را مسدود کردند

گزارش‌ها حاکی از آنست که امروز دوشنبه۳ ثور، شماری از دانشجویان دانشگاه ولایت غور به علت بی‌توجهی حکومت در پیوند به مشکلات شان با یک تجمع اعتراضی شاهراه هرات_غور را مسدود کردند.   شماری از معترضان می‌گویند که از...