ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل دست به اعتراض زدند

ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کابل دست به اعتراض زدند

ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه کامل امروز در پیوند به خودکشی زهرا خاوری یک تن از دانشجویان دانشکده وترنری این دانشگاه دست به اعتراض زدند.   معترضان خواهان محاکمه رئیس دانشکده فارمسی، استاد راهنمای زهرا و مدیر...