دانشجویان افغان راهی تحصیل به پاکستان

دانشجویان افغان راهی تحصیل به پاکستان

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده که قرار است در آینده نزدیک به ۶۰۰ دانشجو برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه های پاکستان شوند. با اعزام این گروه از دانشجویان شمار دانشجویان افغان که در دانشگاه های پاکستان مصروف تحصیل هستند،...