گفت‌وگوی اختصاصی (۲)

گفت‌وگوی اختصاصی (۲)

گفت‌وگوی اختصاصی با دامینیک میدلی سخنگوی دفتر یوناما در افغانستان موضوع : هدف سفر دامینیک میدلی از سفر به ولایت هرات ...