بهای دالر تا هنوز رو به افزایش است

بهای دالر تا هنوز رو به افزایش است

افرایش بهای دالر در مقابل پول افغانی در کشور نگرانی ساکنان هرات را برانگیخته است.   مسئولان اتحادیه صرافان هرات می‌گویند که هم‌اکنون یک دالر آمریکایی در بازار این ولایت به بهای ۷۷ افغانی و چهل پول به فروش...