داعش ۴۲ آشوری را آزاد کرد

داعش ۴۲ آشوری را آزاد کرد

گروه داعش ۴۲ فرد مصری از جمله ۲۰ آشوری را که یک سال پیش ربوده بود را رها کرد. شبکه حقوق بشر آشوری‌ها در سویدن و دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفتند: ۴۲ اسیر از سوی گروه داعش که بیشترشان را زنان، کودکان و سالخوردگان...