داعش: هزاره هایی که از حکومت بشار اسد حمایت کنند مورد حمله قرار می‌گیرند

داعش: هزاره هایی که از حکومت بشار اسد حمایت کنند مورد حمله قرار می‌گیرند

گروه داعش در کشور، هشدار می دهدکه به هدف انتقام گیری از حمایت برخی جوانان شیعۀ مذهب کشور از حکومت بشاراسد در سوریه، حملات بیشتری را به هزاره‌های عمدتاً شیعه در افغانستان انجام خواهد داد.‌‎ عمر خراسانی، یک فرمانده داعش...