داعش مسئولیت حمله به عزاداران عاشورا درکابل را به دوش گرفت

داعش مسئولیت حمله به عزاداران عاشورا درکابل را به دوش گرفت

گروه داعش با نشر دو خبرنامه متفاوت، مسئولیت حمله بر عزاداران حسینی در زیارت کارته سخی شهر کابل را به عهده گرفته است. گروه داعش در حسابهای توئیتر هوادارانشان در کنار نشر دو خبرنامه متفاوت، عکس دو حمله کننده را نیز به صورت...