داعش مرگ یکی از فرماندهان خود در افغانستان را تایید کرد

داعش مرگ یکی از فرماندهان خود در افغانستان را تایید کرد

گروه داعش به تازگی اعلام کرده است که سعد اماراتی یکی از فرماندهان اصلی و بنیانگذار این گروه در شرق افغانستان کشته شده است. گروه داعش شاخه خراسان کشته شدن فرمانده اصلی این گروه را تأیید کرده و گفته است که سعد اماراتی در...