داعش شهر “زلیتن” لیبی را میدان خون و آتش نظامیان ساخت

داعش شهر “زلیتن” لیبی را میدان خون و آتش نظامیان ساخت

گزارش‌ها از لیبی حاکی است که براثر انفجاری در یک مرکز آموزشی پولیس در شهر "زلیتن" دست‌کم ۴۰ تن کشته‌شده‌اند. تعدادی نیز براثر این حادثه مجروح شده‌اند. برخی از رسانه‌های محلی تعداد کشته‌شدگان را بیشتر اعلام...