گروه داعش در سوریه یک مرکز آموزشی ویژه برای سازماندهی حملات در اروپا دارد

گروه داعش در سوریه یک مرکز آموزشی ویژه برای سازماندهی حملات در اروپا دارد

گروه داعش سرگرم آموزش و هماهنگی حملات توسط همفکران خود در اروپا می باشد.   روزنامه بریتانیایی "ساندی تایمز" به نقل از تروریست بازداشت شده داعش گزارش داده که این گروه در سوریه، مرکز آموزشی را برای طراحی و انجام حملات در...