داعش: روم را به مرکز فروش برده تبدیل می‌کنیم

داعش: روم را به مرکز فروش برده تبدیل می‌کنیم

داعش تهدید کرد که با حمله به ایتالیا میدان‌های این کشور را به بازارهای بزرگی برای فروش غلام و کنیز تبدیل خواهد کرد. روزنامه ال‌ تمپو ایتالیا به گزارشی در شماره جدید مجله دارالسلام داعش که به زبان فرانسوی چاپ می‌شود،...