داعش در عراق، ۱۹ دختر را زنده سوزاند

داعش در عراق، ۱۹ دختر را زنده سوزاند

افراد وابسته به داعش در شهر موصل عراق، ۱۹ دختر که تن به ازداج با آنان را ندادند به‌طور زنده سوزاندند. مقام‌های کردستان نیز ضمن تأیید این خبر اعلام کرده‌اند که افراد داعش این دختران را به شکل وحشیانه در قفس انداخته و...