داعش در اندیشه حمله شیمیایی به اروپا

داعش در اندیشه حمله شیمیایی به اروپا

گروه داعش مدعی شده است که با استفاده از تسلیحات شیمیایی که در اختیار دارد به اروپا حمله خواهد کرد. روزنامه اکسپرس در این باره نوشت: یک اصول‌گرای افراطی که ماه گذشته در ترکیه بازداشت شد، مدعی شده که گروه داعش به ذخایر...