داعش مسئولیت حمله به ایست‌های بازرسی مصر را به دوش گرفت

داعش مسئولیت حمله به ایست‌های بازرسی مصر را به دوش گرفت

گروه داعش مسئولیت حمله به ایست‌های بازرسی پولیس مصر را پذیرفته‌است.   این در حالی است که مهاجمان انتحاری روز گذشته در شمال شبه جزیره سینا، ایست‌های بازرسی پولیس را هدف حمله قرار دادند. این حمله های انتحاری منجر به...