داعش در جوزجان از متنفذیتن قربانی گرفت

داعش در جوزجان از متنفذیتن قربانی گرفت

گروه داعش دو متنفذ قومی را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به گلوله بسته است.   باز محمد داور، سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان می گوید: این رویداد شب گذشته در منطقه "روده سای" ولسوالی درزاب رخ داده است. به گفته آقای داور،...