داعش برای دختران مجرد پنجاه هزار دالر معاش تعیین کرد

داعش برای دختران مجرد پنجاه هزار دالر معاش تعیین کرد

گروه داعش در اقدامی جدید به دختران وعده فعالیت با حقوق ۵۰ دالری را داده است. پس از شکست داعش و فرار تعداد زیادی از نیروهایش از مناطق تحت تصرف این گروه در سوریه و عراق داعش در تلاشی جدید به عضوگیری زنان و دختران از طریق...