داعش با جنگ افزارهای آمریکایی مجهز شد

داعش با جنگ افزارهای آمریکایی مجهز شد

گروه داعش به تاز‌گی با انتشار تصاویری ادعا کرده است که تجهیزات نظامی و شناخت‌کارت‌های سربازان آمریکایی را در درگیری‌های اخیر در ننگرهار، به دست آورده‌است. وب‌سایت ملیتری تایمز آمریکا نوشته است که این تصاویر شامل...