داعش مسئولیت انفجار کابل را به عهده گرفت

داعش مسئولیت انفجار کابل را به عهده گرفت

گروه داعش مسئولیت انفجار امروز کابل را برعهده گرفت. صبح امروز یک فرد انتحاری خود را در چهاراهی انصاری در مقابل سفارت عراق در کابل منفجر کرد. طبق گفته های شاهدان عینی،  سپس مهاجمان مسلح وارد سفارت عراق شدند. بر اساس برخی...