داعش با استخراج پودر “تالک” صدها هزار دالر بدست می‌آورند

داعش با استخراج پودر “تالک” صدها هزار دالر بدست می‌آورند

گزارش‌ها حاکی از آنست که شماری از افراد وابسته به گروه داعش در افغانستان، به گونه غیرقانونی دست به استخراج پودر تالک (بورکس) زده و بعد از استخراج به اروپا و آمریکا منتقل می‌کنند.   یک گروه بین المللی حقوق بشری با نشر...