اداره ملی امور تنظیم دارو از تعلیق فعالیت بیش از ۸۰۰ شرکت وارد کننده داور خبر می‌دهد

اداره ملی امور تنظیم دارو از تعلیق فعالیت بیش از ۸۰۰ شرکت وارد کننده داور خبر می‌دهد

رئیس اداره ملی امور تنظیم دارو و محصولات صحی افغانستان می‌گوید که در سه ماه گذشته فعالیت ۸۱۷ شرکت وارد کننده دارو به افغانستان را به حالت تعلیق در آورده اند.   نورشاه کامله‌وال رئیس این اداره می گوید که فعالیت این...