جمع آوری داروهای تاریخ گذشته از سطح شهر فراه

جمع آوری داروهای تاریخ گذشته از سطح شهر فراه

مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت فراه می‌گویند که این اداره نظارت خویش را بر کنترل دارو خانه های این ولایت بیشتر ساخته و آنها توانسته اند چندین تن داروهای تاریخ گذشته را از سطح این شهر جمع آوری کنند.   «عبدالجبار شایق»...