مدرسه دارالعلوم ساغر از سوی نیروهای امنیتی مسدود شد

مدرسه دارالعلوم ساغر از سوی نیروهای امنیتی مسدود شد

مدرسه دارالعلوم ساغر که یکی از مدرسه‌های مطرح دینی در ولایت غور می‌باشد، ازسوی نیروهای امنیتی این ولایت مسدود شد.   اقبال‌ نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر می گوید، دروازه‌یی این مدرسه پس از آن مسدود  گردید...