دارالامان به‌زودی، قصر ویژه رییس‌جمهور می‌شود

دارالامان به‌زودی، قصر ویژه رییس‌جمهور می‌شود

کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان با حضور رییس‌جمهور رسماً آغاز شد. قصر دارالامان که در زمان حکومت امان‌الله خان بناشده بود و در اثر چند دهه جنگ، به شکل یک خرابه درآمده بود کار بازسازی آن با حضور رییس‌جمهور، رییس...