دادگاه هرات پنج کارمند دولتی را به زندان محکوم کرد

دادگاه هرات پنج کارمند دولتی را به زندان محکوم کرد

دادگاه هرات پنج کارمند دولتی را به زندان محکوم کرده است.   به اساس فیصله دادگاه استیناف هرات، دو کارمند پولیس به اتهام  فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، هر یک به ترتیب به سه و دو سال حبس محکوم به مجازات...