فعالیت دادگاه ویژه نظامی پاکستان پایان می‌یابد

فعالیت دادگاه ویژه نظامی پاکستان پایان می‌یابد

در جریان یورش طالبان به مدرسه پیشاور پاکستان بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز و معلم کشته شدند. دادگاه‌های ویژه نظامی برای رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در پاکستان امروز به کار خود پایان خواهند داد. این دادگاه‌ها به دنبال کشتن...