دادگاهی در هاوایی، سومین فرمان مهاجرت دونالد ترامپ را به حالت تعلیق درآورد

دادگاهی در هاوایی، سومین فرمان مهاجرت دونالد ترامپ را به حالت تعلیق درآورد

سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا که قرار بود روز چهارشنبه اجرایی شود از سوی  دادگاه ایالت هاوایی متوقف  شده است.   وزارت دادگستری می‌گوید که علیه این حکم درخواست تجدیدنظرخواهد داد. بر اساس فرمان...