دادگاه مونیخ برای رسیدگی به شکایت زن نقاب‌دار شرط گذاشت

دادگاه مونیخ برای رسیدگی به شکایت زن نقاب‌دار شرط گذاشت

دادگاهی در مونیخ رسیدگی به شکایت یک زن مسلمان نقابدار را به برداشتن روبنده مشروط کرده است. قاضی دادگاه می‌گوید که بدون مشاهده میمیک صورت و واکنش‌های شاکی در طول دادگاه، ارزیابی صحت و سقم ادعاهای او دشوار است. ماه پیش...