دادگاه فرد آلمانی عضو داعش تشکیل جلسه داد

دادگاه فرد آلمانی عضو داعش تشکیل جلسه داد

اولین جلسۀ دادگاه یک تبعۀ آلمانی به اتهامات جنایات جنگی و عضویت در گروه داعش در شهر فرانکفورت برگزار شد. کارولا بیتر، دادستان فدرال می گوید: "این فرد در بسیاری از نبردهای داعش در صفوف اول بوده و بجز این، او به جنایات جنگی...