فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دادگاه فدرال امریکا متوقف شد

فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دادگاه فدرال امریکا متوقف شد

از امریکا خبر می‌رسد که قاضی یک دادگاه فدرال، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، مبنی بر منع ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان‌نشین را تا مدت نامعلوم به حالت تعلیق در آورده است. دریک واتسون، قاضی شعبه دادگاه فدرال در ایالت...