دادگاه ابتدایی هرات ۲ تن را به اشد مجازات محکوم کرد

دادگاه ابتدایی هرات ۲ تن را به اشد مجازات محکوم کرد

دادگاه ابتدایی ولایت هرات عاملان اصلی تجاوز و قتل اعضای یک خانواده را به اشد مجازات محکوم کرد. این افراد برکت و عبدالهادی نام دارند که از سوی دادگاه ابتدایی، مسئول تجاوز به دو زن و قتل ۴ تن شناخته شدند. جلسه محکومیت این...