دادگاه لاهه: آمریکا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را رفع کند

دادگاه لاهه: آمریکا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را رفع کند

دیوان بین المللی وزارت عدلیه در لاهه هالند در یک حکم موقت از آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشر دوستانه به ایران را بر طرف کند.   این حکم در پیوند به پرونده شکایت از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم ها علیه ایران اعلام شده...