دادگاهی در آلمان یک افغان متهم به همکاری با طالبان را آزاد کرد

دادگاهی در آلمان یک افغان متهم به همکاری با طالبان را آزاد کرد

دادگاهی در آلمان یک افغان متهم به همکاری با طالبان را آزاد کرد   این شهروند ۳۰ ساله افغانستانی  که از وی به نام عبدالله پ. نام برده شده به اتهام  همکاری با طالبان بازداشت شده بود. وی به عضویت در سازمان تروریستی طالبان...