دادستان کل: “تلاش می‌کنم تا قانون را در کشور حاکم بسازم”

دادستان کل: “تلاش می‌کنم تا قانون را در کشور حاکم بسازم”

فرید حمیدی، دادستان کل کشور که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، افزود: «به هدف مبارزه با فساد به کمک شهروندان و ادارت دولتی نیاز مبرم دارد». وی تأکید کرد، درصورتی‌که همکاری مردم نباشد اداره دادستانی کل...