نگرانی‌ رییس دادستانی استیناف هرات به غصب اراضی دولتی

نگرانی‌ رییس دادستانی استیناف هرات به غصب اراضی دولتی

نگرانی‌ رییس دادستانی استیناف هرات به غصب اراضی دولتی   رییس دادستانی استیناف هرات، از غصب اراضی دولتی در این ولایت ابراز نگرانی می‌نماید. عبدالحق احمدی، رییس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید بعد از تصویب قانون...