دادستانی کل کشور ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را ممنوع‌الخروج کرد

دادستانی کل کشور ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را ممنوع‌الخروج کرد

دادستانی کل کشور ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل را به ظن دست داشتن در فساد اداری، ممنوع‌الخروج کرده است. بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور در نشست خبری در کابل گفت که پرونده این افراد در حال بررسی است و گروهی از دادستانان...