دادستانی کل: مردم از نتایج کمیسیون حقیقت‌یاب آگاه خواهند شد

دادستانی کل: مردم از نتایج کمیسیون حقیقت‌یاب آگاه خواهند شد

کمیسیون حقیقت‌یاب حملۀ انتحاری در چوک دهمزنگ کابل تعهد کرد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد، بررسی‌های عادلانه و همه جانبه صورت خواهد گرفت. فرید حمیدی دادستان کل کشورکه ریاست این کمیسیون را نیز به عهده دارد، امروز در...